EN
Search Menu

Hoe we blijvende positieve verandering realiseren

We beschouwen de effecten van ons handelen in bredere context. Dit overstijgt het winstkenmerk. Het gaat om bewustwording van onze invloed op het welzijn van het individu en het collectief, en op ecologisch en economisch gebied.

Download impact report 2022

Duurzaamheid als uitgangspunt nemen

Vooruitgang is alleen mogelijk door duurzaamheidsdenken op korte en lange termijn. Daarom omarmen we het gebruik van nieuwe materialen, innovatieve processen, en andere manieren van werken.

Samen werken aan succes

We geloven in de kracht van samenwerken. Succes hangt samen met de mogelijkheid om van elkaar te leren. Dit vertaalt zich naar een werkwijze waarin we al vroeg in het project naar samenwerking zoeken met de lokale gemeenschap, overheidsorganen zoals gemeentes, partners en deskundigen.

Zelf verantwoording afleggen

Door transparant en eerlijk te reflecteren op de gemaakte keuzes en behaalde resultaten maken we de weg vrij naar duurzame vooruitgang. Leren is onderdeel van groei. Dat gaat bij ons hand in hand met verantwoordelijkheid dragen en een betrouwbare partner zijn.

Impact maken en meten

Impact report

Door onze handelingen langs de meetlat te leggen en onze impact te vertalen naar concrete feiten en cijfers, leggen we verantwoordelijkheid af over de gemaakte keuzes in 2022.

Download het Being impact report 2022 voor een overzicht van onze gerealiseerde impact, via zowel onze projecten als onze bedrijfsvoering.

Download impact rapport 2022

Personal impact

Hoe wordt het project door een individu waargenomen, gebruikt en ervaren? Welk effect heeft de inrichting van de plek op zijn of haar welbevinden? Elementen als architectonische vormgeving, bruikbaarheid, materiaalgebruik en hoe de ontworpen ruimte straks wordt beleefd, spelen hierbij een rol. We houden vanaf het begin rekening met deze psychologische kenmerken.

Ecological impact

Welk effect heeft het project op het milieu? Hierbij wordt gekeken naar de korte en lange termijnsgevolgen, plaatselijk en globaal. De aanbouw, gekozen materialen, afval en het efficiënt omgaan met energie hebben allemaal hun invloed op de mate waarin de natuurlijke omgeving wordt belast. Being is een uitgesproken voorstander van circulair bouwen.

Public impact

Waar liggen kansen om meerwaarde te creëren voor de lokale gemeenschap? Hoe verhoudt het concept zich tot de bestaande (sociale) structuren? Heeft het een wenselijk effect op het welzijn van de wijk, of de stad als geheel? Door onszelf bewust te maken van de mogelijke en wenselijke consequenties voor de toekomstige gebruikers kunnen we hier het verschil maken.

Economic impact

Groen ondernemen met sociale en economische groei is geen utopie. Wie blijvend succes ambieert heeft ook oog voor de commerciële en economische waarde van een project, voor alle belanghebbenden. Daarom hebben we regelmatig goed overleg met alle partijen, van investeerders en gemeentes tot werknemers en andere betrokkenen.

Company impact

We richten onze aandacht evengoed naar binnen. Hoe hebben onze werknemers het project ervaren? Wat hebben ze geleerd? Hiernaast onderzoeken we wat het project betekent voor ons als organisatie. Heeft Being als geheel groei doorgemaakt? Zorgvuldige en eerlijke evaluatie achteraf helpt ons om ook in de toekomst impact te kunnen blijven maken.

Industry impact

Met onze filosofie willen we de industrie als geheel inspireren. Is dat gelukt? En hoe kan het nog beter? Samen streven we naar een socialere, gezondere en schonere toekomst.