EN
Search Menu

Be part of something bigger

Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwikkelaars hebben we de ambitie om het anders te doen. We ontwikkelen duurzame gebieden die mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Omgevingen die gemeenschapszin en groei stimuleren, en waar iedereen zich goed voelt, zowel mentaal als fysiek.
Dit alles doen we met een lange termijnvisie, zodat het positieve effect ook generaties na ons voelbaar is. Want we zijn overtuigd van het idee dat we allemaal onderdeel zijn van something bigger.

What's in the name?

Being betekent zijn. Een betrekkelijk klein woord met een ultieme lading die ons samenbrengt. Being beschrijft de essentie van het leven.

Onze naam is een metafoor voor de richting die we op bewegen, en de wijze waarop we dat doen. Bovendien is het onlosmakelijk verbonden met bewustwording.

Why this industry?

De behoefte om duurzame maatschappelijke verandering teweeg te brengen wordt gelukkig steeds breder gedragen. Waarom wij dat bewust doen vanuit vastgoed en projectontwikkeling? Onze sector is niet alleen enorm vervuilend, maar heeft ook een grote invloed. Behuizing hebben we allemaal nodig. In die zin is het op zijn zachtst vreemd dat deze elementaire bedrijfstak primair wordt gedreven door winst. Waarom zijn de behoeftes en wensen van diegenen die er gaan wonen en leven niet leidend? Waarom heeft de natuur niet meer in te brengen?

Een moderne visie op de ruimtelijke inrichting en gebiedsontwikkeling binnen onze samenleving vormt een belangrijke speler in het verminderen van uitstoot, en het direct  faciliteren van het welzijn van mensen. Het effect is direct waarneembaar, relevant en veelomvattend.

Being staat voor een andere manier van vastgoed realiseren. Onze holistische aanpak is van toepassing op alles van woningbouw, kantoren, hotels tot mixed-use gebouwen en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De waarden die we hierbij nu creëren, zijn ook na morgen voelbaar. Zodat mensen zich op een plek fijn voelen, gezond zijn, zich veilig wanen, en gehecht. Zodat de impact blijvend is. Want we maken allemaal deel uit van iets groters.

Being a
B Corp

In 2016 kreeg Being als eerste vastgoedontwikkelaar in Nederland de B Corporation® status; een bedrijf dat zich doelbewust committeert aan het handhaven van een reeks hoge ethische standaarden en daar ook rekenschap over moet afleggen. Elke drie jaar ondergaat Being een onafhankelijke procedure waarin ons gedrag ten opzichte van onze werknemers, opdrachtgevers, de gemeenschap en het milieu wordt geëvalueerd. Dit maakt Being een betrouwbare partner die weet wat nodig is om een positieve impact op de samenleving te maken.

Lees hier meer over de strikte voorwaarden om aan deze duurzame certificering te voldoen.

A culture of something bigger

Bijdragen aan maatschappelijk welzijn is alleen mogelijk bij een gezond intern werkklimaat. Een werkplek die haar mensen ondersteunt in hun behoeftes; waar iedereen zich veilig en gezond voelt. Het vertaalt zich naar een menselijke, niet-hiërarchische bedrijfscultuur, waar samenwerking en overleg de norm zijn — en waar creativiteit en bewustwording niet alleen onze bedrijfsresultaten sturen maar ook persoonlijke groei mogelijk maken.

Being conscious

Elke beslissing wordt voorafgegaan door een intentie. Positieve intenties leiden tot positieve resultaten. We zijn ons bewust van de keuzes die we maken bij onze projecten, voor ons bedrijf en op persoonlijk niveau.

Being innovative

We behoren tot een nieuwe generatie ontwikkelaars. We laten ons inspireren door innovatie, op het gebied van materialen, technologieën en werkprocessen. We zien vernieuwing als instrument bij het creëren van positieve verandering.

Being empathic

Succes hangt samen met empathisch vermogen. Het gedrag en de behoeftes van de ander invoelen. Samen tot de juiste oplossingen komen.

Being honest

Ook binnen ons team hechten we aan oprechte en transparante communicatie. Zelfreflectie, opbouwende kritiek en eerlijk zijn over de eigen bijdrage in een proces zijn essentieel om optimaal te functioneren en onze doelen te behalen.

How Being came about

Being kwam tot leven middenin de economische recessie van 2010. Vanuit een verschillende professionele achtergrond richtten Bas van Dam en Dirk Dekker zich in eerste instantie op het hervormen van de woningmarkt door het aanbieden van duurzame, modulaire woningen. Het concept ontving veel lof, maar praktijksucces bleef uit. Het innovatie concept was achteraf gezien, haar tijd te ver vooruit. Nog steeds gemotiveerd door de kansen om positieve impact te maken op grote schaal binnen het vastgoed, besloten Van Dam en Dekker het hogerop te zoeken. Niet innovatieve behuizing maar het innoveren van een hele sector werd hun doel.

Ondernemen als positieve kracht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven is ook nu nog koersbepalend voor Being. Het sluit aan bij de people, planet, profit-gedachte, een duurzame richtlijn voor maatschappelijk ondernemen. Sinds 2016 is Being een geaccrediteerde B Corp (lees hier wat dat inhoudt).

Ons Team

Anne Feikje Weidema
Anne Feikje Weidema
Directeur Brand & Concepts
Bas van Dam
Bas van Dam
Medeoprichter & Managing Partner
Bas Koreman
Bas Koreman
Creative Lead
Dirk Dekker
Dirk Dekker
Medeoprichter & Managing Partner
Emma de la Hayze
Emma de la Hayze
Ontwikkelaar
Esmée de Nooy
Esmée de Nooy
Hoofd Verkoop, Marketing en Communicatie
Eva Ros
Eva Ros
Ontwikkelaar
Geke van der Voort
Geke van der Voort
Communicatiemanager
Hette Jellema
Hette Jellema
Hoofd Financiën en IT
Jaap Grievink
Jaap Grievink
Directeur Ontwikkeling
Jesse Rudolphi
Jesse Rudolphi
Ontwikkelaar
Jolene Carlier
Jolene Carlier
Grafisch Ontwerper
Maarten den Hertog
Maarten den Hertog
Technisch Ontwikkelaar
Marcella Kleijn-Stijger
Marcella Kleijn-Stijger
Office Lead & Impact Coördinator
Maryse de Jong-Nagtegaal
Maryse de Jong-Nagtegaal
Senior Ontwikkelaar
Nelleke van Hazebroek
Nelleke van Hazebroek
Business Assistant
Nicolien Meuris
Nicolien Meuris
Ontwikkelaar
Nienke Dobber
Nienke Dobber
Financieel medewerker
Remi van Paassen
Remi van Paassen
Hoofd Ontwikkeling
Sander Hoogland
Sander Hoogland
Financial Controller
Sanne Mouwen
Sanne Mouwen
Hoofd Technische Ontwikkeling
Tim van Domburg
Tim van Domburg
Technisch Ontwikkelaar
Wietse den Hartog
Wietse den Hartog
Technisch Ontwikkelaar