EN
Search Menu

Onze
Werkwijze

Onze doelstellingen vertaald naar een effectieve en bijzondere werkwijze, opgedeeld in zes opeenvolgende fasen.

Fase 01 Wat kunnen we toevoegen, en waar?
Fase 02 Wat zijn de (lokale) behoeften?
Fase 03 Vorm volgt manifest
Fase 04 Mise en place
Fase 05 Samen bouwen
Fase 06 Nazorg

Nazorg

De afronding van een project markeert de laatste fase waarin evaluatie en reflectie centraal staan. We vergelijken de behaalde uitkomst met de beoogde impact; de graadmeter voor blijvende, duurzame impact. We inventariseren waar mogelijke verbeterpunten liggen zodat we als bedrijf en individu kunnen groeien.