EN
Search Menu
← Terug

VdMA

Program

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling inclusief nieuwbouw, kantoren, horeca, openbare ruimte, publieksfuncties, parkeervoorzieningen en een Brabants Stadsbos.

Schedule

2019 - 2030

Status

In ontwikkeling

Size

85.000m2

In het kort

Een deels in onbruik geraakt industrieterrein in het centrum van Eindhoven vormt de innovatieve schakel tussen het bruisende winkelhart en de residentiële buitenwijken. VdMA’s circulaire, inclusieve aanpak maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden om de positie van de Brabantse lichtstad als protagonist van design en technologische innovatie te versterken.

Het concept

Join the stage: deze drie simpele woorden vormen de kern van het radicale voorstel om VdMA te ontwikkelen als plek van en voor iedereen. Een uitnodigende locatie die inspireert en faciliteert, en waar je je lekker voelt. We zien VdMA als vruchtbare bodem voor innovatie en welbevinden. Dat lukt alleen door commercie aan mensen te verbinden, mensen onderling samen te brengen, en mensen met de natuur in contact te brengen.

Filosofie

Een levendige plek in de stad met woon- en werkmogelijkheden en manieren om vrije tijd te besteden op één locatie, die recht doet aan Eindhovens reputatie op het gebied van technologische know-how.

Boswachter
Tom van Duuren

"Je loopt vanuit je werkruimte de galerij op; het verstilde bos ligt aan je voeten. Dat biedt een geweldig en uniek contrast."

Ontwikkelaar
Bas van Dam, Being

“Wat mij drijft als ontwikkelaar is het op een goede manier naar plekken kijken. Hoe kan je hier een zo goed mogelijke omgeving creëren, waar mensen echt baat bij hebben?”

Brabants Stadsbos

Een uniek Brabants Stadsbos vormt het natuurlijke hart van het VdMA-terrein. Een groene, stille plek midden in de stad, met een vrij toegankelijke rondloop.

Ways of making impact

Publieke looproute The Loop is een circulair stadswandelpad waar buurtgenoten en gebruikers van de kantoren en sportfaciliteiten elkaar spontaan treffen tussen heel veel groen: welkom in het Brabants Stadsbos. Het groen beslaat één derde van het gehele terrein. Het is aangelegd op basis van het bos dat hier ook tijdens de Middeleeuwen groeide. Met vegetatie uit de natuurlijke omgeving van Eindhoven is het Brabants Stadsbos een trekpleister voor de hele omgeving.

Behalve een sociale rol heeft The Loop ook een belangrijke ecologische functie. Het wandelpad fungeert als een integraal ontworpen keten die ecologie, gezondheid, hernieuwbare hulpbronnen en reststromen verbindt.

Waar nieuwe architectuur voor gemend gebruik zich bewust verhoudt tot de bestaande gebouwen, wordt industrieel erfgoed (waaronder een luciferfabriek uit de 19de eeuw) juist nieuw leven ingeblazen.

Er zijn in totaal meer dan 700 woningen gecreëerd. Vijfentwintig procent is voorbehouden aan sociale woningbouw, met ernaast ruimte voor woningen voor de middenklasse, huizen in de vrije sector en short stay appartementen — een afspiegeling van VdMA’s belofte om een plek voor iedereen te zijn.

Ook buiten de gebiedsgrenzen maakt VdMA impact. De Eindhovense Laag is een soort tweede “grondniveau” dat plaats heeft rond de 17,5 meter hoogte. Het extra oppervlak is ontworpen met het oog op sporten en ontspannen, van speeltuin tot voetbalveld, en van daktuin tot klimmuur. Tot dusver werden de contouren van de stad bepaald door een relatief constante laagbouw tot 17,5 meter met nieuwbouwtorens erbovenuit piekend. De nieuwe vormgeving geeft deze contouren een eenduidiger aangezicht en schept mogelijkheden voor de toekomstige ambities van de stad.

Het idee voor radicale innovatie met betrekking tot natuur en milieu, sociale en economische waarden past bij Eindhovens voortrekkersrol op het gebied van progressief ontwerp en technologische innovatie als essentiële factor voor een betere kwaliteit van leven — met Brainport als in het oog springend voorbeeld.

Het iconische Entréeplein is een goed voorbeeld van VdMA’s radicale innovatie in relatie tot sociale cohesie en inclusiviteit. Het plein is ingericht als prikkelend en uitnodigend “podium” dat iedereen iets te bieden heeft. De  diverse programmering loopt uiteen van workshops en informatievoorziening tot entertainment.

Architect
David Gianotten, OMA

“Duurzaamheid gaat niet alleen maar over energie en groen. Geef mensen de ruimte om te denken en innoveren, en er ontstaat iets dat we vooraf niet kunnen bedenken. Dat is de echte sustainable toekomst. Daarom ook het motto Join the Stage.” 

Oppervlakte m2
Woningen
Oplevering

Partners

OMA
Timeless Investment
NEOO
diederendirrix
FABRICations
DELVA Landscape Architecture & Urbanism
BBN
DGMR
IMd Raadgevende Ingenieurs
Techniplan Adviseurs
NULZES
Gemeente Eindhoven

Map